Kontakt

Kontakt iba pre firmy: info(at)jobee.sk

Prevádzkovateľ portálu:
Ing. Radko Marcin – OnlineIdea.sk
Pod papierňou 40, 085 01 Bardejov
IČO: 47651750
DIČ: 1086378931
Údaje na Finstat.sk
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH

Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0452182167/0900
IBAN: SK5509000000000452182167
BIC kód/SWIFT: GIBASKBX