Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane spracovávaných osobných údajov návštevníkov portálu JOBEE.sk za účelom zasielania vyžiadaných pracovných ponúk na e-mail

 

 1. Prevádzkovateľ pracovného portálu JOBEE.sk a poskytovateľ služieb na webovej stránke www.jobee.sk Ing. Radko Marcin – OnlineIdea.sk s miestom podnikania Pod papierňou 40, 085 01 Bardejov, IČO 476 51 750, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bardejov, číslo živnostenského registra: 760-17603 (ďalej len “Prevádzkovateľ”) sa zaväzuje dbať na dodržiavanie ochrany osobných údajov v zmysle § 19 zákona § 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Spracovávateľom osobných údajov na portáli JOBEE.sk je výhradne Prevádzkovateľ.
 3. Účel spracovania osobných údajov je vymedzený výlučne na zasielanie vyžiadaných pracovných ponúk z portálu JOBEE.sk na e-mailovú adresu odoberateľom, ktorí o to požiadali. Toto zasielanie podlieha žiadosti o odoberanie ponúk z portálu JOBEE.sk, ktorú návštevník webovej stránky www.jobee.sk musí vykoná formou vyplnenia formuláru Odoberať ponuky na e-mail, v niektorej časti webovej stránky, napr. na stránke “Odoberanie ponúk na e-mail”, www.jobee.sk/odoberanie-ponuk-na-e-mail/, alebo na domovskej stránke, www.jobee.sk. Formulár Odoberať ponuky na e-mail obsahuje nasledujúce položky:
  1. Pracovná oblasť
  2. Miesto / krajina
  3. E-mailová adresa
  4. Súhlas so spracovávaním osobných údajov portálom JOBEE.sk
  5. Potvrdenie odoslania formuláru tlačidlom Odoberať
 1. Vloženie osobných údajov do formulára Odoberať ponuky na e-mail a súhlas so spracovaním osobných údajov: Návštevník portálu JOBEE.sk si môže a nemusí zvoliť pracovnú oblasť a mesto / krajinu, z ktorej následne chce pracovné ponuky nachádzajúce sa na portáli JOBEE.sk odoberať na e-mail. Pre úspešné zaslanie formuláru je potrebné, aby návštevník ďalej zadal svoju e-mailovú adresu, na ktorú chce odoberať pracovné ponuky z portálu JOBEE.sk a aby vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním osobných údajov portálom JOBEE.sk za účelom zaslania vyžiadaných pracovných ponúk” Uvedené políčko obsahuje odkaz na zobrazenie tohto dokumentu týkajúceho sa ochrany osobných údajov. Následne je návštevníkovi zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu e-mail s odkazom, ktorý obsahuje odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť pre zaradenie do zoznamu odoberateľov (tzv. double opt-in potvrdenie odoberania). Týmto krokom sa stáva návštevník stránky odoberateľom nových vyžiadaných pracovných ponúk z portálu JOBEE.sk (ďalej len “Odoberateľ”), ktoré sú mu zasielané maximálne raz denne.
 2. Typy spracúvavaných osobných údajov:
  1. E-mailová adresa – zadaná Odoberateľom, ktorý na túto ponuku obdrží vyžiadané pracovné ponuky z portálu JOBEE.sk
  2. Pracovná oblasť – v zmysle pracovnej oblasti, v ktorej má Odoberateľ pracovných ponúk záujem pracovať, ako údaju, ktorý môže identifikovať fyzickú osobu, Odoberateľ, najmä v súčinnosti s ostatnými uvedenými osobnými údajmi.
  3. Mesto / Krajina – v zmysle miesta práce, kde má Odoberateľ pracovných ponúk záujem pracovať, ako údaju, ktorý môže identifikovať fyzickú osobu, Odoberateľa, najmä v súčinnosti s ostatnými uvedenými osobnými údajmi.
 1. Dĺžka spracovávania osobných údajov je určená na dobu 3 roky, počas ktorých Odoberateľ dostáva na uvedenú e-mailovú adresu e-maily s vyžiadanými pracovnými ponukami.
 2. Zrušenie zasielania vyžiadaných pracovných ponúk z portálu JOBEE.sk je možné kedykoľvek po kliknutí na položku Ukončiť odoberanie ponúk nachádzajúcu sa v spodnej časti každého e-mailu so zaslanými pracovnými ponukami.  Zrušenie zasielania vyžiadaných pracovných ponúk je možné tiež požiadaním Prevádzkovateľa e-mailovou správou zaslanou na oficiálnu e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, info@jobee.sk z e-mailovej adresy, na ktorú Odoberateľ obdržiaval vyžiadané pracovné ponuky.
 3. Práva Odoberateľa pracovných ponúk, fyzickej osoby, ktorého osobné údaje sú spracovávané Prevádzkovateľom:
  1. Právo na vymazanie osobných údajov – Odoberateľ má právo kedykoľvek požiadať písomnou formou Prevádzkovateľa o vymazanie všetkých jeho spracúvavaných osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný mu vyhovieť.
  2. Právo na úpravu osobných údajov – Odoberateľ má právo kedykoľvek požiadať písomnou formou Prevádzkovateľa o úpravu akýchkoľvek jeho spracúvavaných osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný mu vyhovieť.
  3. Právo na odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov – Odoberateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov písomnou formou, čím je Prevádzkovateľ povinný vymazať jeho spracovávané osobné údaje
  4. Právo na prístup k informáciám, ktoré Prevádzkovateľ portálu zhromaždil – Odoberateľ má právo kedykoľvek požiadať písomnou formou o zaslanie všetkých informácií, ktoré o ňom Prevádzkovateľ portálu zhromaždil. Prevádzkovateľ je následne povinný mu vyhovieť a exportovať všetky informácie, ktoré zhromaždil o Odoberateľovi.
 1. Minimalizácia osobných údajov – Prevádzkovateľ dbá na zásadu minimalizovania osobných údajov. Nevyžaduje a neudržiava žiadne osobné údaje Odoberateľa nad rámec tých osobných údajov, ktoré sú potrebné na účel, na ktorý mu dal návštevník webovej stránky súhlas.