TÁTO PONUKA PRÁCE JE ARCHIVOVANÁ.

Stavbyvedúci

  • ZÁKLADNÁ MZDA: dohodou
  • TERMÍN NÁSTUPU: 01.03.2018
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koordinácia a realizácia stavby, technické zabezpečenie stavby, riadenie a spolupráca pri príprave stavby, ekonomické a vecné hodnotenie stavby, riadenie a vedenie realizačného tímu, organizuje a riadi stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe, vedie ich evidenciu v stavebnom denníku v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. a s Vyhláškou MPSVaR č. 147/2013 Z.z. pri stavbách vykonávaných ŽS, a.s. Košice, zabezpečuje prerokovanie zmien a dodatkov projektu, ich zapracovanie do zmenových listov priebežne pripravuje podklady pre plynulé a bezproblémové odovzdanie a prevzatie diela, prípadne jeho časti zabezpečuje, aby vykonávané práce zodpovedali technickým podmienkam a projektom, zodpovedá za včasné a kvalitné realizovanie stavieb, kontroluje počas realizácie stavieb dodržiavanie kvality práce, technologických postupov, plánovaný objem prác a dodržiavanie ekonomickej stability stavieb, zúčastňuje sa pri vykonávaní technických prehliadok po ukončení príslušnej stavby a zúčastňuje sa kolaudácie stavieb, prísne dozerá na dodržiavanie schválených technologických postupov prác a produktívne využívanie fondu pracovného času, koordinuje stavebné práce subdodávateľov a podzhotoviteľov v rozsahu svojej pôsobnosti a právomoci, spolupracuje na tvorbe harmonogram postupu prác, finančného plnenia prác a ekonomických ukazovateľov, ktoré bude dodržiavať a plniť, bude dodržiavať normatív práce

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Vzdelanie v odbore železničné staviteľstvo, dopravné stavby, výhodou skúsenosti s FIDIcom , odborná spôsobilosť na ŽSR, odborná spôsobilosť v zmysle Zákona č.138/1992 Zb. pre výkon činnosti stavbyvedúceho- výhodou

Táto ponuka práce bola archivovaná. Prezrite si ostatné ponuky spoločnosti